Reseptien suoratoimitus

Reseptiasiakkaita varten on apteekissamme viisi erillistä palvelupistettä, joista saatte lääkkeenne heti ilman odottelua tai erillistä noutamista. Erilliset palvelupisteet mahdollistavat luottamuksellisen keskustelun asiakkaan ja farmaseuttisen henkilöstön kesken muiden asiakkaiden kuulematta.


Kelakorvaukset ja lääkkeiden kattokorvaus

Kun Teillä on KELA-kortti mukana asioidessanne apteekissamme, saatte korvattavista resepti-lääkkeistänne sairausvakuutuslain tarkoittaman korvauksen jo apteekista.


Lääkekustannusten omavastuun katon täytyttyä asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Lääkekatto eli vuotuinen omavastuuosuus vuonna 2021 on 579,78 euroa.

Lisätietoja KELAn sivuilta sekä lääkkeiden hintalautakunnan sivuilta.


Rekisterit

Säilytämme tiedot toimitetuista resepteistä rekisterissämme yhden vuoden ajan. Asioidessanne uudelleen apteekissamme edellisten reseptitoimitusten tiedot nopeuttavat palvelua ja parantavat lääkeneuvontaa. Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille kuin lakisääteiset tiedot viranomaisille.

Palvelutiski KELA korvauslomakkeet